Utstilling 2013

Klubben inviterer til utstilling for klubbens raser 19.mai 2013.
I tillegg blir det avholdt LP-stevne for alle klasser.

Dommer for utstilling: Leif Ragnar Hjort
Dommer for lydighet: Elisbaeth Isaksen

Kontonr: 1202.78.45655

Link til påmeldingsskjema: Pameldingsskjema til NKKs utstillinger

Link til invitasjon: Australske Gjeterhunder Norge inviterer

Påmelding skjer på NKK sine websider via terminlisten eventuelt manuelt sendes til: australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no