Årets beste

Generelt om Årets AK/ACD/ASCD

For å delta i konkurransen om årets AK/ACD/ASCD:

 • Kun medlemmer i AGN kan delta.

 • Fører/eier må være medlem av AGN på konkurranse-dagen, og ved premieutdeling.

 • Hunden må være registrert i NKK og en av klubbens raser.

 • Det kåres Årets beste i hver rase.

 • Prøvene/utstillingene må være godkjent av NKK.

 • Hver enkelt må sende inn kopi av kritikkskjema/resultater sammen med beregnede poengsummer.

 • Frist for innsending er 30.januar påfølgende år og disse sendes til klubbens mailadresse: australske.gjeterhunder.norge@outlook.com

For at resultater skal være tellende må det opplyses om:

 • Rase

 • Reg nr.

 • Reg navn.

 • Eier

 • Fører

 • Gren

 • Klasse

 • Poengsum

 • Resultater

 • Dommer

Klubben poengterer at du må selv regne ut poengsum for at resultatet skal gjelde til årskonkurransen.