Om klubben

Raseklubb for Australian Cattledog, Australian Kelpie og Australian Stumpytail Cattledog.

Mail til styret: australske.gjeterhunder.norge@outlook.com