Referat styremøter

2021

2020

Protokoll 01.10.2020

Protokoll 21.07.2020

Protokoll 30.04.2020

 Protokoll 26.03.2020

Protokoll 29.01.2020

2019

Protokoll 22.01.2019

Protokoll 05.02.2019

Protokoll 14.04.2019

Protokoll 21.05.2019

Protokoll 25.06.2019

Protokoll 25.08.2019

Protokoll 19.09.2019

Protokoll 22.10.2019

2018

Protokoll 23.01.2018

Protokoll 28.02.2018

Protokoll 12.04.2018

Protokoll 29.05.2018

Protokoll 03.07.2018

Protokoll 20.09.2018

Protokoll 23.10.2018

Protokoll 27.11.2018

2017

Protokoll 18.01.2017

Protokoll 01.03.2017

Protokoll 27.04.2017

Protokoll 22.06.2017

Protokoll 12.07.2017

Protokoll 06.09.2017

Protokoll 18.10.2017

Protokoll 14.11.2017

Protokoll 07.12.2017

2016

Referat styremøte 20.01.2016

Referat styremøte 26.05.2016

Referat styremøte 14.07.2016

Referat styremøte 14.09.16

Referat styremøte 05.10.16

2015

AGN styremøte 3.februar 2015

2014

Referat styremøte 13.01.14

Referat styremøte AGN 12.03.14

Referat styremøte AGN 10.04.14

Møtereferat styremøte 05.08.14

2013

Møtereferat styremøte 10.12.12

Møtereferat styremøte 21.01.13

Møtereferat Eksta styremøte 11.02.13

Møtereferat styremøte 18.03.2013

Møtereferat styremøte 06.05.13

Referat fra styremøte 02.07.13

Referat fra styremøte 05.08.13

Referat fra styremøte 23.09.13

Rapport fra NBF forbundsting

Referat fra styremøte 26.11.13

2012

Referat 6.februar 2012

Referat styremøte AGN 16.04.12

Referat styremøte AGN 28.06.12

Referat styremøte AGN 18.08.12

Referat styremøte AGN 15.10.12

2011

Referat 27. januar 2011

Referat 23. mars 2011

Referat 5. september 2011