Kategorier
Nyheter

Resultat av høring

Resultat av høring i klubben om C.I.E

9 svar mottatt, samtlige er negative til innføring av championatet. 

Vedtak:

C.I.E vil ikke bli innført på Australian kelpie.

Står mer under Styret -> Høringsbrev