Avlskrav ACD

Oppdretteren:

Skal være medlem av AGN.

Kriterier for godkjenning av parring:
Alle individer som skal brukes i avl:
1. Skal være friske og sunne og med et godt gemytt.
2. HD: A eller B. Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og før
parring.
3. AD: Fri. Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og før parring.
4. Fri for arvelige øyesykdommer. Kunne fremvise en øyenlysningsattest ikke
eldre enn 1 år.
5. Viser til kjent PRA, PLL (og rcp4-PRA) status.
6. Ha minimum ”Very good” i AK(åpen klasse) på utstilling.
7. Være fylt 2 år ved 1. parring.
8. Kunne vise til gjennomført karaktertest, MH, funksjonsanalyse eller KORADtesten.
9. Parring kan skje på tvers av farger, men da anbefales det igjen å gå mot like
farger på de av avkommene som går videre i avl. Dette for å holde fargene
rene.
• Følgende skal aldri anbefales:
• Parring mellom nært beslektede individer nærmere enn søskenbarn.
• Hunder med PRA, PLL (og rcd4-PRA) (C)
.
Det kan søkes om dispensasjon fra:
Punkt 5 om alle andre kriterier skulle ligge til rette, og det vil være til fordel for rasen,
og tilføring av nye gener/nytt blod.
punkt 7 ved import av sperma eller voksne dyr som tas inn for å få inn nytt blod.
Oppdretter må ellers forholde seg til enhver tid gjeldende regler satt av NKK (bl.a.
Norsk Kennel KIub sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett.)

GjeIdene fra 16.11.2014