Årsmøte 2019 og 2020

Årsmøtet for 2019 og 2020 blir avhold på digitalt på «Teams» onsdag 14.april 2021.