Avlskrav AK

Oppdretteren:

Skal:

  • være medlem av AGN.
  • følge NKK sine etiske rettningslinjer.

Foreldredyr skal oppfylle følgene krav:

Helse

  • Foreldrene skal være HD røntget med offisielt resultat A eller B (Fri).

Eksteriør

  • Minst Very Good kvalitet i Åpen klasse eller brukshund klasse.
  • Eller minst Excellent kvalitet i unghundklasse.

Mentalitet / Egenskaper

  • Godkjent: K-test, Funksjonsanalyse (FA) eller Mentalbeskrivelse (MH) med siffrene 3,4 eller 5 på momentet kontakt 1a-1c, og siffrene 1,2 eller 3 på skudd moment 10. (Siffrene er hentet fra MH, men tilsvarende resultat på K-test eller FA) Om ikke testen er lagt ut av en Nasjonal klubb på en tilgjengelig database skal denne sendes til klubben som vil ligge den ut i forbindelse med formidling.

Annet:

  • Samme krav gjelder for hannhundlisten.
  • Ved bruk av importert sperm eller parring av hannhund i land hvor disse kravene ikke kan oppfylles, er det opp til avlsrådet om kullet skal formidles eller ikke.