Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt lørdag 18.november 2017 kl 19.00 på Big Horn Steak House på Jessheim.

Vel møtt!

Innkalling årsmøtet 2017

Referat årsmøte 2017